Beroep tegen verplichte draadloze digitale meter ingediend

27 december 2019 | Acties

Op 3 december 2019 hebben een aantal mensen van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling een beroep bij het Grondwettelijk Hof ingediend tot vernietiging van de verplichte plaatsing van de draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas.

De uitrol van deze meters is gestart op 1 juli 2019. De nieuwe digitale elektriciteits- en gasmeter zal onze meetgegevens zeer frequent (minstens per kwartier) draadloos doorsturen naar de netbeheerder. Met deze rechtszaak willen wij dat er in het Decreet zelf (en niet enkel in het Besluit) een expliciete mogelijkheid wordt voorzien om een stralende digitale meter te weigeren omwille van gezondheidsredenen. Er zijn ons inziens 3 mogelijke alternatieven: behoud van een analoge elektromechanische meter, installatie van een digitale meter die niet communiceert of een bekabelde digitale meter.

Het is niet bij iedereen praktisch mogelijk om met de kabel te verbinden, voor deze mensen wordt er momenteel geen oplossing voorzien. En als men ook de privacy wil beschermen, zijn enkel de eerste twee opties geschikt. Daarom willen we niet dat de digitale meter verplicht wordt, ook niet indien er, zoals voorzien in het besluit, tegen 1 januari 2023 een bekabelde versie komt.

Om de hele procedure te kunnen doorlopen, hebben we nog extra centen nodig. Een bijdrage leveren kan nog steeds via de website van Beperk de Straling: http://www.beperkdestraling.org/1333-oproep-tot-crowdfunding