Corona en 5G: geen complot, wel dreigt een levenslange lockdown voor elektrohypersensitieven

21 april 2020 | Artikels

VEHS Vlaanderen betreurt dat Proximus midden in de corona-crisis besloot om zonder enige inspraakmogelijkheid een light-5G netwerk uit te rollen in België.  We zijn het evenmin eens met de geplande toekenning van tijdelijke 5G-licenties door het BIPT.

We willen ons evenwel distantiëren van het vernietigen van gsm-masten, zoals we dit zien in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en nu ook in Vlaanderen. We scharen ons ook niet achter complottheorieën die een link leggen tussen de corona-uitbraak en 5G.

VEHS Vlaanderen kant zich wel tegen de uitrol van 5G en ondersteunt acties zoals van het Stop5G collectief (https://stop5g.be/nl/index.htm), doch binnen een wettelijke en sociaal aanvaardbare context. We zijn eveneens verontrust over het inzetten van draadloze toepassingen om de corona-crisis te bestrijden (corona-app, afstandsalarm, slimme armband…).

We vragen aandacht voor de duizenden onafhankelijke wetenschappers en dokters over heel de wereld die de alarmklok luiden over de uitrol van 5G. In België werd een oproep gedaan door intussen 810 dokters en gezondheidsprofessionals (update 20/04/2020) om de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën te stoppen. Er is steeds meer bewijs dat deze alomtegenwoordige en langdurige blootstelling schadelijk is voor de gezondheid. (https://www.hippocrates-electrosmog-appeal.be/?lang=nl).

Mensen die lijden aan EHS ondervinden nu reeds dagelijks gezondheidsklachten wegens bestaande draadloze communicatiemiddelen als 2G, 3G, 4G, wifi, enzovoort. De uitrol van 5G zal hun toestand alleen verergeren. Steeds meer mensen met EHS leven in een levenslange volledige lockdown.

We vragen van onze overheid maatregelen voor de volksgezondheid, niet alleen op vlak van infectieziekten, maar ook op vlak van alle vormen van milieuverontreiniging. Het is hartverwarmend welke inspanningen de overheid, de gezondheidswerkers en wij allemaal inbrengen om de ouderen te beschermen. Tegelijk negeert de overheid de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad voor wat betreft de blootstelling aan niet-ioniserende straling gelinkt aan hoogspanningsleidingen, communicatie en elektronica.

Onze huidige welvaart is gebaseerd op het welzijn van de bevolking, aandacht voor en solidariteit met de zwakkeren. Dialoog en overleg tussen de verschillende groepen en belangen in de maatschappij vormen hierbij de basis.

Als we deze principes overboord gooien, en de belangen van machtige groepen laten voorgaan op de fundamenten van onze democratische maatschappij, dan is het risico op verder verval naar een autocratisch model niet denkbeeldig.

Bescherming van de gezondheid, welzijn en democratische besluitvorming zijn rechten voor elke burger, ook als deze waarmaken een inspanning vraagt van overheid en maatschappij.