Groeiend begrip voor EHS bij politieke fracties

29 mei 2021 | Artikels

Vrijdag 21 mei werd het voorstel van resolutie tot erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS)  in de plenaire vergadering van de Senaat weggestemd (45% voor, 55% tegen). Hoe ontgoochelend ook, toch toont het vrij nipte verlies dat er een groeiend begrip is voor EHS bij de verschillende politieke fracties. We danken die politici die het dossier hebben voorbereid en zij die ons hebben gesteund met hun stem. Dat geeft moed om verder te vechten. Elektrohypersensitiviteit is een actueel onderwerp en zal dat blijven, onder meer met de uitrol van 5G.

Het voorstel tot erkenning van elektrohypersensitiviteit was ingediend in oktober 2019 door een aantal Franstalige politici van de PS. Het persbericht en de link naar de documenten is te vinden op:
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=54000&LANG=nl&PAGE=/event/20210521-EHS/20210521-EHS_nl.html

Van maart 2020 tot maart 2021 vonden vijf hoorzittingen plaats waar meerdere wetenschappers hun visie op de problematiek gaven. Ook VEHS Vlaanderen en AREHS (Association pour la Reconnaissance de l’Electrohypersensibilité) werden gehoord.  De hoorzittingen hebben een onmiskenbare rode draad aan het licht gebracht: de erkenning van de klachten van de patiënten en hun recht om geholpen te worden.

Ondanks dat er steeds duidelijker bewijs is van een oorzakelijk verband tussen elektromagnetische straling en de symptomen (1), en dat er parameters zijn die tot diagnostische criteria kunnen leiden (cfr. onderzoek prof. Belpomme, prof. Johansson, prof. Havas), blijft een kleiner wordende meerderheid echter het tegendeel beweren. Hierdoor wordt de wetenschappelijke vooruitgang die tot een behandeling zou kunnen leiden, on hold gezet.

(1) Electromagnetic Hypersensitivity A Summary by Dr Erica Mallery-Blythe, p 3 – https://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/Dr_Erica_Mallery-Blythe_EHS_A_Summary_Working_Draft_Version_1_Dec_2014_for_EESC_Brussels.pdf)