Hoe krijg je het?

Elektrohypersensitiviteit kan ontstaan bij een éénmalige sterke blootstelling of na een jarenlange chronische relatief lage blootstelling.

Sommige mensen merken het op bij plaatsing van een nieuwe zendmast, bij verhuis naar een meer belaste woning, na de plaatsing van een smartmeter, … Meestal gaat het langzaam en krijg je stilaan meer problemen zonder een duidelijke oorzaak.

Het kan zijn dat je, bijvoorbeeld door genetische factoren, zelf gevoeliger bent dan iemand anders. Of dat je het ongeluk hebt om sterker blootgesteld te zijn. De elektromagnetische velden kunnen immers van gebouw tot gebouw, van kamer tot kamer, of zelfs binnen een kamer sterk variëren.

Ook andere stressfactoren die je weerstand aantasten kunnen een rol spelen, zoals een infectie, een ongeval, een zware heelkundige ingreep, hogere blootstelling aan toxische stoffen of stress op het werk of in je privéleven.

Wie het krijgt, heeft gewoon brute pech.