Internationale protestdag tegen 5G – actie in Brussel

23 januari 2020 | Acties

In het kader van de wereldactiedag tegen de uitrol van 5G op 25 januari, organiseert het collectief stop5G.be een protest- en informatiebijeenkomst (met informatie stand) in Brussel, aan het Albertinaplein, naast het Centraal Station, van 13.00 tot 16.00 uur.

Naast de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die de regeringen verkiezen te negeren, zijn er veel vragen over de toekomst van de ongebreidelde stormloop naar deze snelle, draadloze communicatietechnologie: toxiciteit voor alle levende wezens, stijgend energieverbruik, veranderingen in werk en werkgelegenheid, uitputting van zeldzame metalen en water, lage recyclagegraad van metalen legeringen, nauwlettende controle op burgers en schending van vrijheden, internationale conflicten, …

Zelfs de industrie stelt zich vragen bij de economische haalbaarheid van een uitrol, die enorme investeringen vergt waarvan de rentabiliteit verre van zeker is, tenzij de overheid een belangrijke bijdrage levert…

We hopen je daar zaterdag te ontmoeten.

Meer info:

http://www.stop5g.be/nl/index.htm

https://stop5ginternational.org/

https://www.5gspaceappeal.org/