Mechanismen

Er zijn duizenden wetenschappelijke studies die effecten aantonen van blootstelling aan elektromagnetische velden. Bij een korte blootstelling worden meestal geen effecten gezien of eerder positieve effecten. Onafhankelijke wetenschappers wijzen vooral op schadelijke effecten van langdurige, chronische blootstelling, ook bij veldsterktes die ver onder de huidige grenswaarden liggen. De huidig geldende grenswaarden zijn enkel gebaseerd op thermische effecten (opwarming van ons weefsel) en houden geen rekening met de biologische effecten.

Er werd steeds beweerd dat er geen mechanisme is dat niet-thermische effecten (onder de grenswaarden) kan verklaren. Intussen is er wel degelijk minstens één dergelijk mechanisme aangetoond, namelijk het openen van calciumkanalen in de celwanden (zie verder).

Of dit mechanisme aan de basis ligt van EHS, is nog onduidelijk. Sommigen kunnen elektromagnetische velden „voelen” en anderen niet, er is dus een verschillende mate van gevoeligheid. Hiervoor zijn er enkele hypothesen geformuleerd door wetenschappers:

Onze hersenen zullen dit als stress ervaren en ons lichaam zal de bekende stressreacties gaan vertonen waarvan we weten dat deze schadelijk zijn als ze langdurig aanhouden. Stress is cumulatief, dus alle stressfactoren moeten opgeteld worden.

Er zijn voldoende studies die niet-thermische effecten aantonen. Objectief waarneembare, klinische effecten die optreden bij mensen met EHS en niet bij een controlegroep zijn moeilijker te vinden. Tot nu toe werden reeds volgende klinische effecten vastgesteld:

Dat er biologische effecten kunnen optreden, is intussen wél bewezen. Hieronder ter info een bloemlezing van vastgestelde effecten uit bestaande studies.