Wie zijn wij?

De Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen wil erkenning en maatregelen voor mensen die lijden aan ElektroHyperSensitiviteit (EHS). Ze wil informatie verschaffen op het gebied van overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. De vereniging wordt gerund door vrijwilligers, de meesten zelf elektrohypersensitief. De VEHS werkt samen met diverse andere verenigingen in binnen- en buitenland. De financiële ondersteuning door leden en sympathisanten zal in de toekomst een financiële basis vormen voor activiteiten.

De vereniging heeft geen economische belangen en geen winstoogmerk. Ze is niet gekant tegen technologische vernieuwing. Ze vraagt wel dat bij de invoering van nieuwe technologie de nodige voorzorgen worden genomen om de gezondheid te vrijwaren van al wie er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in aanraking komt. Ze wil dat wie elektrohypersensitief is, en eveneens iedereen die zichzelf wil beschermen tegen de schadelijke effecten van elektromagnetische velden, de vrijheid heeft om in een stralingsvrije omgeving te kunnen wonen en werken. Ze wil een menswaardig leven voor iedereen, gebaseerd op de universele rechten van de mens.

Onze doelstellingen en belangen

De erkenning van EHS

De VEHS wil de wettelijke erkenning van elektrohypersensitiviteit. EHS veroorzaakt een fysieke en sociale handicap in een door elektromagnetische velden verstoorde leef- en werkomgeving (door gsm-antennes, wifi-routers, smartphones, DECT-telefoons, slimme sensoren en slimme meters, elektrische toestellen …).

Actie

De VEHS zal gebruik maken van alle wettelijke middelen om de elektrohypergevoelige te verzekeren van het recht op wonen en werken in een elektromagnetisch onverstoorde omgeving. Ze zal pleiten voor financiële tegemoetkomingen voor het aanpassen van deze omgeving.

Voorlichting en bewustwording

De vereniging organiseert en ondersteunt informatie- en bewustmakingscampagnes omtrent EHS, de oorzaken en gevolgen, de zelfdiagnose, het leven met EHS. Ze werkt hiervoor samen met andere verenigingen in binnen- en buitenland.

Wij vragen:

DISCLAIMER

De vereniging tracht zo correct mogelijke informatie te verschaffen op basis van wetenschappelijk onderzoek en van persoonlijke ervaringen van de leden.

De vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de waarde en juistheid van de gegeven informatie en adviezen. Gebruikers van die informatie doen dit op eigen risico. Het is op geen enkel moment de bedoeling om medisch advies te verstrekken. Hiervoor verwijzen we je naar je huisarts.