Verminderen van de lichaamsbelasting

Naast het verminderen van de blootstelling, doen we er goed aan om zoveel mogelijk andere stressoren uit te schakelen, zoals psychische stress, giftige stoffen, infecties, … Stress werkt cumulatief en elke stressfactor verhoogt je totale stressbelasting. Om je bestendigheid tegen elektrostress te verhogen, is het belangrijk de andere stressfactoren zo laag mogelijk te houden.

Goede milieuhygiëne

In onze huidige maatschappij zijn we allemaal blootgesteld aan een groot aantal chemische stoffen die we via voeding, huid, lucht en water binnenkrijgen. Van sommige stoffen zijn de gezondheidseffecten bekend, van de meeste echter nog niet of onvoldoende. Ook het cumulatief effect is niet in te schatten. Dat de toename van een aantal ziekten duidelijk milieugerelateerd is, legt Prof. Dominique Belpomme uit in zijn boek „Comment naissent les maladies” (2016). Een ophoping van gifstoffen zorgt voor een ontregeling van ons immuunsysteem en onze hormonenbalans en zal dikwijls op termijn ook tot kanker leiden.

We kunnen veel doen om onze persoonlijke belasting te beperken:

Ontgiften – Detoxificatie

In een belangrijk deel van de gevallen gaat EHS samen met een te hoge toxische belasting, bijvoorbeeld door metalen als kwik (o.a. uit tandvullingen met amalgaam), lood, aluminium (o.a. uit deodorants en vaccins). Ook hier is verminderen van de blootstelling een eerste vereiste.

Amalgaamvullingen bevatten kwik dat kan vrijkomen als de vullingen beginnen te lekken. Kwik is een sterk giftig metaal dat de hersenen aantast bij blootstelling. Amalgaamvullingen zullen hierdoor in de toekomst verboden worden. Zie ook op Amalgaam.be. Bij stress en slapeloosheid kan door tandenknarsen en -bijten meer kwik vrijkomen. Ook elektromagnetische velden zouden tot meer vrijstelling van kwik leiden. TL-lampen en spaarlampen bevatten eveneens giftige kwikdampen.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat elektromagnetische straling de bloed-hersenbarrière kan aantasten. Hierdoor kunnen giftige stoffen makkelijker in de hersenen doordringen en voor symptomen als geheugenverlies zorgen.

Verwijderen van amalgaamvullingen moet omzichtig gebeuren, zodat je de uitgeboorde resten en dampen niet binnenkrijgt, anders krijg je nog meer kwik in je lichaam. Het kwik dat zich in je lichaamsweefsel heeft opgehoopt, is niet makkelijk te verwijderen. Je zou ook een specifieke ontgiftingskuur moeten volgen, een Duits instituut heeft zich hierop toegelegd. Bovendien kan je best ook voordien laten controleren of je niet allergisch bent aan de vervangproducten.

Veel water of specifieke kruidenthee drinken bevordert het ontgiften, evenals zweten door sport of sauna.