Andere „onverklaarbare” aandoeningen.

Het aantal mensen dat lijdt aan psychische aandoeningen en aan allerlei onverklaarbare chronische ziektes stijgt onrustbarend. Het is duidelijk dat de geneeskunde nog niet alles weet en dus ook niet over een gepaste therapie beschikt bij deze klachten.

Ook de ontstaansmechanismen van EHS zijn nog grotendeels onbekend. Duidelijk is dat nog veel onderzoek nodig is, en dat dokters er niet alleen kunnen uitkomen. Dokters, fysici, psychologen en milieuspecialisten moeten samenwerken en naar verbanden zoeken.

Intussen zit je er maar mee. Als de dokters je niet kunnen helpen, dan ga je op zoek naar alternatieven. In de hoop dat ergens in de wereld iemand je kan helpen om je weer beter te voelen.

We vermoeden dat tenminste een deel van deze onverklaarbare chronische aandoeningen wordt veroorzaakt door de toegenomen elektromagnetische straling. We besteden er hier aandacht aan, zodat je ook aan elektromagnetische straling denkt als je aan het zoeken bent naar een oorzaak van je klachten.

Burn-out

De permanente blootstelling aan elektromagnetische velden in de huidige maatschappij leidt tot chronische stress. De symptomen lijken dan ook erg op burn-out. Een burn-out kan een signaal zijn voor EHS.

Hieronder werden de symptomen van burn-out en EHS naast elkaar geplaatst. Deze komen sterk overeen. Dit kan betekenen dat veel mensen met burn-out eigenlijk EHS hebben. Het geeft in elk geval aan dat het in beide gevallen om symptomen van chronische stress gaat.

Symptomen burn-out Symptomen EHS
Typische lichamelijke symptomen
 • Aanhoudende moeheid
 • Slapeloosheid
 • Spierpijn, hoofdpijn, rugpijn
 • Maagpijn, darmstoornissen, slechte eetlust
 • Verminderde weerstand tegen infecties
 • Hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden
 • Vermoeidheid, uitputting, tekort aan energie
 • Slaapstoornissen, slapeloosheid
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, hongergevoel
 • Verhoogd risico voor infecties
 • Hartkloppingen, hartritmestoornissen
 • Huidproblemen (brandend of gloeiend gevoel, roodheid), jeukende hoofdhuid, haaruitval
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Druk in hoofd en oren
 • Droge mond
Typische psychische symptomen
 • Niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid, prikkelbaar, geïrriteerd zijn
 • Sombere buien, huilbuien, piekeren, angst
 • Niet meer kunnen genieten, lusteloos en futloos zijn
 • Besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid
 • Onzekerheid, minder zelfvertrouwen
 • Opgejaagd, nerveus gevoel
 • Depressieve stemming, prikkelbaarheid
 • Angst
 • Agressiviteit
 • Hyperactiviteit bij kinderen
 • Cognitieve problemen:
  • geheugenproblemen
  • leerstoornissen
  • verminderde concentratie en denkvermogen
  • coördinatieproblemen
  • moeilijkheden om woorden te vinden
Typische gedragsveranderingen
 • Minder presteren en meer fouten maken
 • Steeds meer roken, alcohol of drugs gebruiken
 • Steeds meer slaap- en kalmeermiddelen gebruiken
 • Sociale contacten steeds meer uit de weg gaan
 • Persoonlijkheidsverandering
 • Afgesloten voelen van de buitenwereld, sociale isolatie
Bronnen

Andere aandoeningen en risicogroepen

Er zijn ook gelijkenissen tussen EHS en andere “onverklaarbare” aandoeningen zoals:

In al deze gevallen zal in de huidige normale medische praktijk geen oorzaak voor je klachten worden gevonden.

Minstens een deel van deze aandoeningen moet worden toegeschreven aan milieufactoren zoals blootstelling aan elektromagnetische straling maar ook aan metalen, hormoonverstoorders en andere toxische chemische stoffen waarmee we dagelijks in aanraking komen. Onze beschaving zorgt voor nieuwe ziektes die we nog onvoldoende kennen.

Door de industriële voedselproductie bevat ons voedsel minder essentiële vitamines, mineralen, essentiële vetten e.d., zodat we tekorten kunnen ontwikkelen die op termijn essentiële lichaamsfuncties aantasten. Doordat we veel minder dan vroeger buiten komen, hebben veel mensen ook een tekort aan vitamine D.

Onze hectische levenswijze doet teveel beroep op ons stressreguleringssysteem. Na jaren overstimulatie geraakt dat uitgeput.

Wie hoogsensitief is, heeft in deze maatschappij meer kans om in de problemen te komen. De vele prikkels die op de moderne mens afkomen bezorgen meer stress. Uit MRI-onderzoek is gebleken dat hoogsensitieve mensen meer hersengebieden gebruiken bij het verwerken van binnengekomen informatie. Ze hebben een sensitiever zenuwstelsel en zullen sneller lichamelijk merken wanneer er iets mis is. Dit betekent niet dat alle mensen met EHS ook hoogsensitief zijn of dat alle hoogsensitieven ook EHS zullen ontwikkelen. Men mag er wel van uitgaan dat het risico groter is.

Ziektes

Elders op deze website zijn mechanismen opgesomd die in ons lichaam kunnen optreden bij chronische blootstelling aan elektromagnetische velden. Ons lichaam kan hier vele jaren weerstand tegen bieden. Doch naargelang onze gevoeligheid, vergroot de kans dat we na enige tijd ziekten ontwikkelen die wél te diagnosticeren zijn.

Volgens de gerenommeerde wetenschappers die het BioInitiative rapport opstelden, zijn er voldoende aanwijzingen dat blootstelling aan elektromagnetische velden (laagfrequent én hoogfrequent) leidt tot een toename van:

Ook wie geen EHS heeft, heeft er dus belang bij zijn blootstelling te beperken.