Geen last? Wees hoffelijk.

De meerderheid van de bevolking voelt niets bij de blootstelling aan elektromagnetische velden van een smartphone, wifi, slimme thermostaat … Dit betekent niet dat elektrohypergevoeligheid niet bestaat, ieder individu is immers verschillend. Ook niet iedereen is allergisch aan berkenpollen of hazelnoten.

Tegen elektrogevoeligheid bestaan er (nog) geen geneesmiddelen. Het enige dat elektrohypersensitieve mensen helpt, is het vermijden van blootstelling.

Wees dus hoffelijk en hou enkele meters afstand als je gebruik maakt van je gsm, smartphone, tablet … in het bijzijn van mensen die melden dat ze elektrohypersensitief zijn. Omdat we de gezondheidseffecten op lange termijn nog onvoldoende kennen, is het ook aangewezen om hetzelfde te doen bij baby’s, kinderen, zwangere vrouwen en iedereen die erom vraagt. Gebruik ze niet in het openbaar vervoer en – voor jezelf – ook niet in de auto. Zet je wifi en draadloze verbindingen uit als je ze niet gebruikt.

Momenteel is 3 tot 5% van de mensen elektrohypersensitief. Sommige mensen lijden aan een zware vorm van EHS die het functioneren belemmert. Dit is beperkt tot minder dan 1% van de bevolking. 3 tot 5% lijdt aan een matige vorm van EHS, terwijl 20 tot 30% van de bevolking eerder milde symptomen ervaart. Er wordt verwacht dat, als de draadloze toepassingen blijven toenemen, tot 50% van de bevolking elektrohypersensitief kan worden. Het is dus steeds verstandig je gebruik van draadloze apparatuur te beperken, ook indien je er (nog) geen last van hebt.

In 2001 werd door Prof. Dr. Karl Hecht van de Humboldt-Universiteit (Berlijn) een overzicht gepubliceerd van 878 Russische studies, daterend van 1960 tot 1996, over de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Daaruit blijkt dat bij langdurige blootstelling gedurende meerdere uren per dag (2 tot 8u) bijna iedereen symptomen ontwikkelt, vooral stoornissen van het zenuwstelsel. Het gaat hier over 33 tot 66% van de mensen na 5 jaar, en 59 tot 91% na 10 jaar blootstelling. Het type van elektromagnetische velden en de blootstellingslimieten leken hier geen dominante rol te spelen en traden ook op bij veldsterktes die veel lager waren dan de huidige normen.

Tevens wijzen steeds meer wetenschappelijke studies uit dat het risico op allerlei ziekten en aandoeningen (zoals kanker, Alzheimer, Parkinson, diabetes, autisme) toeneemt en steeds vroeger optreedt. Ook zijn er aanwijzingen dat de vruchtbaarheid afneemt en dat er risico’s zijn voor het ongeboren kind.

Je beslist zelf over de risico’s voor je gezondheid als je een mobiele telefoon gebruikt, maar laat anderen ook zelf beslissen. De mensen rondom jou worden passief blootgesteld als je belt. Een smartphone of tablet straalt ook als je hem niet gebruikt. Je buren mogen „meegenieten” van de straling van jouw wifi, DECT-telefoon, … In besloten ruimtes en vooral in trein, bus en auto wordt de straling versterkt door weerkaatsing tegen de wanden enerzijds én doordat er een grotere signaalsterkte nodig is om contact te leggen met de dichtstbijzijnde zendmast anderzijds. De draadloze technologie is het nieuwe roken: ook wie deze toestellen zelf niet gebruikt, wordt passief blootgesteld. En we zijn er massaal aan verslaafd.