Verbeteren van het herstelvermogen

Een gezonde levenswijze zal op korte termijn niet helpen tegen elektrohypersensitiviteit, maar het verbetert je weerstand en incasseringsvermogen en zal je gezondheid op lange termijn zeker ten goede komen. Uit enquêtes blijkt dat 69,4% van de mensen met EHS baat hebben bij een verandering van dieet.

Voeding

Een gezond en evenwichtig dieet met voldoende vitaminen en mineralen is voor iedereen aan te bevelen. Als je elektrohypersensitief bent, is het dat nog meer. Stress en elektrostress kan voor tekorten zorgen, waardoor vele mensen met EHS ook nog bijkomende gevoeligheden voor bepaalde stoffen in ons voedsel en milieu hebben. Alleen wanneer je deze stoffen kent, kan je ze vermijden.

Algemeen is in elk geval goed:

Hoe meer bewerkt het voedsel is, en hoe meer stoffen eraan toegevoegd zijn, hoe slechter.

Biologische voeding is aan te bevelen, maar valt een stuk duurder uit. Wassen verwijdert ook veel resten van bestrijdingsmiddelen. Belgische voedingswaren zijn vaak beter gecontroleerd en dus veiliger dan voedingswaren uit „exotische landen”. Veel afwisselen zorgt er ook voor dat je niet te veel van één schadelijke stof binnenkrijgt. Bij biologische voeding is het iets meer opletten voor de houdbaarheid. Sommige schimmels maken namelijk kankerverwekkende stoffen aan. Laat je leiden door je eigen reuk- en smaakzin.

Een goede darmwerking is eveneens essentieel. Voedselallergieën en -intoleranties moeten worden opgespoord en aangepakt. Veel mensen met allerlei „onverklaarbare” klachten zijn gebaat met een vermindering van de hoeveelheid gluten in de voeding. Te veel gluten zorgen voor een „lekkende darm”, waardoor de opname van voedingsstoffen wordt gehinderd en meer toxische stoffen het lichaam kunnen binnendringen.

Voedingssupplementen

Uit enquêtes blijkt dat 67,8% van de mensen met EHS baat hebben bij voedingssupplementen.

Omdat uit onderzoek blijkt dat elektromagnetische straling zorgt voor oxidatieve stress op levende cellen, worden antioxidanten aanbevolen. Een tekort aan vitaminen en mineralen kan voor bijkomende symptomen zorgen. Toch neem je die best in overleg met je arts, want sommige vitaminen of mineralen kunnen immers ook negatieve effecten hebben. Wateroplosbare vitaminen en mineralen zullen uit je lichaam verwijderd worden als je er te veel van binnenkrijgt. Vetoplosbare vitaminen (bv. vitamine E) en mineralen kunnen zich opstapelen in je vetweefsel en zo meer kwaad dan goed doen als je er te veel van neemt.

Uit onderzoek is gebleken dat oxidatieve stress van elektromagnetische straling vermindert door:

Zonlicht en slaap

Mensen met EHS slapen vaak slecht omdat ze door de elektromagnetische straling minder melatonine aanmaken, het „slaaphormoon”. Of ze slapen wel, maar worden totaal niet uitgerust wakker. Dit leidt tot chronische vermoeidheid. Voldoende slaap krijgen is ook belangrijk om allerlei ziekten te voorkomen.

Uit enquêtes is gebleken dat 45% van de mensen met EHS baat hebben bij het veranderen van de slaapkamer. Eerst en vooral moet deze uiteraard stralingsvrij gemaakt worden door alle bronnen uit te schakelen en indien nodig af te schermen. Er bestaan ook baldakijnen om je bed af te schermen van straling. Dit helpt echter niet bij iedereen. We mogen niet alles afschermen, want de natuurlijke straling van de aarde en uit de kosmos hebben we nodig. Uit onderzoek is gebleken dat slapen in een volledig afgeschermde omgeving (een zogenaamde „kooi van Faraday”) ook voor een verstoring van onze biologische klok zorgt. Ook laagfrequente velden kunnen voor elektrostress zorgen. Schakel dus ’s nachts de stroom uit, vooral in en rond de slaapkamer. Leg een zaklamp naast je bed. Koop een wekker met batterijen.

Rustgevende kruiden als valeriaan, passiflora, avena sativa, … kunnen het slapen bevorderen. Het is uitproberen wat werkt. Ook het natuurlijk hormoon melatonine bevordert een natuurlijk slaappatroon en is tegenwoordig vrij verkrijgbaar.

Goed slapen begint met voldoende natuurlijk zonlicht overdag. Elke dag een korte wandeling in daglicht is noodzakelijk voor de aanmaak van lichaamseigen melatonine. Zonlicht op je huid is ook nodig voor de aanmaak van vitamine D. De meeste mensen hebben tegenwoordig een tekort aan vitamine D doordat ze te weinig buiten komen. Vitamine D is een vitamine die beschermt tegen auto-immuunziekten. EHS is mogelijk een uiting van auto-immuunziekten.

Sport en natuur

Net zoals met gezonde voeding, is beweging goed voor iedereen. Uit enquêtes blijkt dat 61,6% van de mensen met EHS baat hebben bij bijkomende fysieke inspanning.

Elektrostress is, zoals het woord zegt, een vorm van stress. Een normale stressreactie, die ook dieren in de natuur vertonen, is de vecht-of-vluchtreactie. Nadien voel je je ontladen en ontspannen. Als je niet weet dat er (elektro)stress is, dan ga je geïrriteerd zijn zonder te weten waarom en dan misschien wel kwaad reageren. Beter is het om voor de „vluchtreactie” te kiezen door te sporten.

Ga vooral naar buiten en trek de natuur in. Met EHS heb je extra zuurstof nodig. In de natuur, en vooral in het bos, is er minder straling doordat bomen en struiken veel straling tegenhouden.

Zwemmen is een uitstekende sport voor mensen die lijden aan EHS. In het zwembad zijn er geen smartphones! ☺ Het water zorgt daarbij voor aarding en beschermt je tegen straling. Een bad of douche nemen of eenvoudig handen en voeten wassen kan je ook al helpen om je beter te gaan voelen.

Tuinieren is aarden. Door letterlijk contact te maken met de aarde leidt je de in het lichaam opgebouwde elektriciteit af naar de grond. Wandel met blote voeten door het gras, knuffel een boom, woel met je blote handen door de aarde.

Ontspanning – sociaal contact – therapie

Elektrostress komt bovenop alle andere stress waaraan we in onze maatschappij worden blootgesteld. Therapie, mindfulness of andere ontspanningstechnieken kunnen helpen die andere stressfactoren in ons leven te verminderen zodat de totale stress afneemt. Als je niet weet dat je elektrohypersensitief bent, dan kan therapie ook tegenovergesteld werken wanneer je gaat zoeken naar psychische problemen die er niet zijn. Vaak wordt cognitieve gedragstherapie voorgesteld aan mensen met EHS. Dit blijkt voor weinig EHS-lijders te helpen en soms verergeren hierdoor juist de problemen (zie verder).

Vaak hoor je dat aan zaken zoals elektrostress maar beter geen aandacht wordt besteed omdat je al iets voelt als je eraan denkt dat er iets kan zijn. Laat je niet aanpraten dat het psychologisch is. Dit is in dit geval zeker niet zo. Je kan er echter wel psychologische problemen door krijgen. Je zenuwstelsel geraakt overbelast door de elektromagnetische straling want het werkt immers op basis van elektrische pulsen. Je wordt dus gevoeliger, angstiger, depressiever, … dóór de straling.

Weten dat je elektrohypersensitief bent is psychologisch erg belangrijk. Je weet dan: dat ben ik niet, want dat is wat de straling met me doet. Het gaat niet om één of andere psychische stoornis.

Anderzijds kan de ontdekking psychologisch zeer belastend zijn wanneer je beseft hoe erg je vrijheid wordt ingeperkt. Het komt er immers op neer dat je misschien je job niet meer zal kunnen doen, niet meer op restaurant gaan, niet meer gaan winkelen, … Bovendien kent men het nog niet en kan je niet steeds op begrip rekenen. Dit kan je zeer eenzaam maken. Zeker als je een extravert persoon bent en veel menselijk contact nodig hebt. Via onze vereniging proberen we mensen samen te brengen.

Een therapeut kan je begeleiden, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Je verhaal kwijt kunnen bij een vriend of vriendin, zingen, dansen of lachen werken evengoed therapeutisch. Er zijn ook heel wat boeken die ontspanningstherapieën beschrijven. Elke bib heeft een ruim gamma in huis.

Word lid van onze vereniging

Samen staan we sterker dan alleen. Als vereniging kunnen we onze standpunten sterker en efficiënter doordrukken.

Meld je zeker aan als lid op deze website. Teken onze petities. Geef ons nuttige tips door zodat we deze voor iedereen beschikbaar kunnen stellen.

Kom in actie

Elektrohypersensitiviteit is een zware last. Doch je kan het ook als een gave bekijken: je voelt het risico van de draadloze technologie aan, dit kan je in de toekomst mogelijk voor nog zwaardere ziektes behoeden.

Gebruik die opmerkzaamheid ook om anderen te waarschuwen voor de risico’s van elektromagnetische straling. Informeer je. Laat je stem horen: spreek erover met je dokter, de openbare vervoersmaatschappij, de installateur van nutsvoorzieningen, de verkoper van gsm’s, collega’s, vrienden, familie, … Werk mee aan acties voor een beperking van de straling. Sensibiliseer zoveel mogelijk mensen.

Je kan verschillende reacties krijgen van je gesprekspartner:

Laat je niet ontmoedigen door een negatieve reactie. We zijn bijna allemaal verslaafd geraakt aan de moderne technologie. Als het zo moeilijk is om mensen af te brengen van het nutteloze roken, wat zal het dan niet zijn om mensen af te brengen van een gebruiksvoorwerp dat ze als volkomen veilig en noodzakelijk beschouwen en waar ze zelf absoluut geen last van hebben? Breng dus enig begrip op voor de reactie van anderen, maar blijf assertief. Als je het niet probeert, dan heb je niets.

Verlies je energie niet aan iemand die je niet gelooft. Kies een andere dokter, therapeut of gesprekspartner die wel openstaat voor je probleem.

Ieder van ons heeft recht op een menswaardig bestaan. Het ligt niet aan jou dat je je slecht voelt, maar aan je omgeving. Je mag dus aan je omgeving vragen om met jou rekening te houden.