Welkom bij de Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren. Via deze web­site wil­len we men­sen die lijden aan elek­­­tro­­­­hyper­sensitiviteit (EHS) onder­­­steu­nen. EHS is een over­­ge­­voelig­­­­­heid voor elektro­magnetische vel­­­­den. Vol­gens stu­dies lijdt 3 tot 5% van de be­vol­king aan EHS. Dit zijn 180.000 tot 300.000 Vla­mingen. En dit aan­­­tal neemt toe, door de toe­name van de bloot­stelling.

EHS is weinig tot niet bekend bij dokters. Indien je ge­­zond­­heids­­klach­­ten hebt, dan zal je deze diagnose niet krij­­­gen. Toch is het belangrijk te weten of je klach­ten van elektro­magnetische vel­­­den af­komstig zijn, zodat je maat­regel­en kunt nemen. De beperking van je bloot­stelling is immers de eerste stap naar her­stel.

Elektromagnetische velden worden veelal opgewekt voor dataverkeer. Denk aan smartphones, wi­fi, tablets, zend­masten, draad­­­­loze sensoren, e.d. Ze ont­staan echter ook rond al­le voor­­wer­pen waar elek­­­trische span­ning op staat of waar stroom door loopt, dus rond com­­­puters, lampen, en elk elek­trisch toe­­­stel dat we in huis heb­ben. Over­gevoeligheid kan beperkt zijn tot één type velden, maar kan zich ook met de tijd ver­­sterken en uit­brei­den tot meer­­dere types velden. Lees verder

Recente Berichten

Boek: Elektrostress Handboek – Leren omgaan met ziekmakende elektromagnetische velden door Dr. Hugo Schooneveld

16 Januari 2018 | Boeken

Dit is hét Nederlandstalige referentiewerk over elektrostress en elektrohypersensitiviteit bij uitstek. We kunnen dus niet anders dan dit boek aan te bevelen aan alle elektrohypersensitieven en aan iedereen die interesse … Lees verder

Vraag naar gezondheids­­maat­­regelen bij uitrol slimme meter in Vlaanderen

26 December 2017 | Acties

Begin juli 2017 werd door onze vereniging de vraag gesteld naar gezondheidsmaatregelen bij de uitrol van de slimme meter (voor elektriciteit, gas en water). Deze werd per brief verstuurd naar … Lees verder

Boek: De draadloze kooi – ziek van elektrosmog door Chantal Halmans

24 December 2017 | Boeken

In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal … Lees verder