Welkom bij de Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren. Via deze web­site wil­len we men­sen die lijden aan elek­­­tro­­­­hyper­sensitiviteit (EHS) onder­­­steu­nen. EHS is een over­­ge­­voelig­­­­­heid voor elektro­magnetische vel­­­­den. Vol­gens stu­dies lijdt 3 tot 5% van de be­vol­king aan EHS. Dit zijn 195.000 tot 325.000 Vla­mingen. En dit aan­­­tal neemt toe, door de toe­name van de bloot­stelling.

EHS is weinig tot niet bekend bij dokters. Indien je ge­­zond­­heids­­klach­­ten hebt, dan zal je deze diagnose niet krij­­­gen. Toch is het belangrijk te weten of je klach­ten van elektro­magnetische vel­­­den af­komstig zijn, zodat je maat­regel­en kunt nemen. De beperking van je bloot­stelling is immers de eerste stap naar her­stel.

Elektromagnetische velden worden veelal opgewekt voor dataverkeer. Denk aan smartphones, wi­fi, tablets, zend­masten, draad­­­­loze sensoren, e.d. Ze ont­staan echter ook rond al­le voor­­wer­pen waar elek­­­trische span­ning op staat of waar stroom door loopt, dus rond com­­­puters, lampen, en elk elek­trisch toe­­­stel dat we in huis heb­ben. Over­gevoeligheid kan beperkt zijn tot één type velden, maar kan zich ook met de tijd ver­­sterken en uit­brei­den tot meer­­dere types velden. Lees verder

Recente Berichten

Europa en 5G: gemeenten slaaf van telefoonoperatoren

20 januari 2024 | Artikels

Met het nieuwe jaar wensen we elkaar een goede gezondheid. Want dat is belangrijk. We rekenen er ook op dat onze overheid daar mee zorg voor draagt. Helaas geven onze … Lees verder

Zwicht niet voor de digitale meter

1 januari 2024 | Artikels

Op 20 oktober 2023 berichtten enkele kranten dat voor het eerst een hardnekkige weigeraar van een digitale meter gedagvaard is en dus voor de rechtbank zal moeten verschijnen. Ook ontvingen … Lees verder

Het Franse Agentschap voor Gezondheid gaat blootstellingslimieten herzien … naar beneden

18 oktober 2023 | Artikels

Persbericht 6 oktober 2023 door PRIARTEM Op 5 oktober kondigde het Franse Agentschap voor Gezondheid  ANSES tijdens de vergadering van het Franse ‘Comité national de dialogue des fréquences’ (CND) aan … Lees verder

APPLE moet miljoenen iPhone 12-gebruikers compenseren

13 oktober 2023 | Acties

In september ‘23 verbood Frankrijk de verkoop van de iPhone 12 omdat de toestellen te veel elektromagnetische straling uitzonden. Onder Franse druk heeft Apple snel snel een nieuwe update gelanceerd … Lees verder