Welkom bij de Vereniging Elektro­­Hyper­Sensi­tiviteit Vlaan­deren. Via deze web­site wil­len we men­sen die lijden aan elek­­­tro­­­­hyper­sensitiviteit (EHS) onder­­­steu­nen. EHS is een over­­ge­­voelig­­­­­heid voor elektro­magnetische vel­­­­den. Vol­gens stu­dies lijdt 3 tot 5% van de be­vol­king aan EHS. Dit zijn 195.000 tot 325.000 Vla­mingen. En dit aan­­­tal neemt toe, door de toe­name van de bloot­stelling.

EHS is weinig tot niet bekend bij dokters. Indien je ge­­zond­­heids­­klach­­ten hebt, dan zal je deze diagnose niet krij­­­gen. Toch is het belangrijk te weten of je klach­ten van elektro­magnetische vel­­­den af­komstig zijn, zodat je maat­regel­en kunt nemen. De beperking van je bloot­stelling is immers de eerste stap naar her­stel.

Elektromagnetische velden worden veelal opgewekt voor dataverkeer. Denk aan smartphones, wi­fi, tablets, zend­masten, draad­­­­loze sensoren, e.d. Ze ont­staan echter ook rond al­le voor­­wer­pen waar elek­­­trische span­ning op staat of waar stroom door loopt, dus rond com­­­puters, lampen, en elk elek­trisch toe­­­stel dat we in huis heb­ben. Over­gevoeligheid kan beperkt zijn tot één type velden, maar kan zich ook met de tijd ver­­sterken en uit­brei­den tot meer­­dere types velden. Lees verder

Recente Berichten

Minister Peeters belooft bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas

2 april 2019 | Acties

Op woensdag 3 april 2019 stemt het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet van de digitale meter. Vanuit de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen hebben we de laatste 2 jaar meermaals gevraagd … Lees verder

Parlementaire hoorzitting digitale meters: VEHS vraagt opt-out

17 oktober 2018 | Acties

Digitale meter

Vanuit VEHS Vlaanderen hebben we woensdag 17/10/2018 in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement gepleit voor een opt-out (weigermogelijkheid) voor de digitale meter. Een opt-out is een noodzaak voor … Lees verder

Persbericht: Parlementsleden bezorgd om stralingsrisico’s digitale meter

9 mei 2018 | Acties

Gelieve hieronder het persbericht van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling te lezen dat we vorige week verstuurden over de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen. Hiernaast hebben heel … Lees verder

Artikel: Patiënten eisen dringend meer aandacht voor ElektroHyperSensitiviteit in Primo Magazine van 13 februari 2018

14 februari 2018 | Artikels

In Primo magazine van 13 februari 2018 verscheen een artikel over EHS door redacteur Dominique Trachet. Hij begint met een opsomming van de stralingsbronnen waarmee we tegenwoordig te maken hebben, … Lees verder