Wie kan de diagnose stellen?

Nagenoeg iedereen die weet dat hij/zij EHS is, heeft dit vastgesteld door zelfdiagnose. Bij een verblijf in een andere omgeving of bij het uitschakelen van bronnen merkt men op dat men zich beter voelt. Bij een dokter zal je in Vlaanderen niet te horen krijgen dat je EHS bent. EHS is in Vlaanderen nog steeds geen erkende ziekte. Er bestaan ook nauwelijks klinische onderzoeken die ondubbelzinnig kunnen bevestigen dat je EHS hebt.

Het is wel nodig de dokter te laten nakijken of je niet aan een andere aandoening lijdt. Een standaard bloedonderzoek levert echter meestal niets op.

Daar blijft het dan meestal bij. Je kan wel verder vragen of je geen tekorten hebt aan bepaalde vitaminen of mineralen. Het is zoeken naar problemen met (auto)immuniteit, infecties (Lyme, …), hormonale onevenwichten, toxische belastingen, (voedsel)allergieën, …