Wie kan de diagnose stellen?

Nagenoeg iedereen die weet dat hij/zij lijdt aan EHS, heeft dit vastgesteld door zelfdiagnose. Bij een verblijf in een andere omgeving of bij het uitschakelen van bronnen merkt men op dat men zich beter voelt.

Je dokter zal je meestal niet dadelijk kunnen helpen. EHS is in Vlaanderen nog steeds geen erkende ziekte. Er bestaan ook geen klinische onderzoeken die ondubbelzinnig kunnen bevestigen dat je EHS hebt.

Het is hoe dan ook zeker nodig je dokter te laten nakijken of je niet aan één of andere aandoening lijdt. Een standaard bloedonderzoek levert echter meestal niets op. Je kan ook verder vragen of je geen tekorten hebt aan bepaalde vitaminen of mineralen. Het is zoeken naar problemen met (auto)immuniteit, infecties (Lyme, …), hormonale onevenwichten, toxische belastingen, (voedsel)allergieën, …

Elektrohypersensitiviteit is vooralsnog  niet opgenomen in het curriculum van de artsenopleiding of van andere medische beroepen. Om dokters en gezondheidswerkers te informeren over EHS, heeft VEHS Vlaanderen een informatiebundel samengesteld, die je aan je dokter kan geven, of hem/haar naar deze pagina verwijzen.

Informatiebundel voor artsen: