Artikel: Patiënten eisen dringend meer aandacht voor ElektroHyperSensitiviteit in Primo Magazine van 13 februari 2018

14 februari 2018 | Artikels

In Primo magazine van 13 februari 2018 verscheen een artikel over EHS door redacteur Dominique Trachet.
Hij begint met een opsomming van de stralingsbronnen waarmee we tegenwoordig te maken hebben, geeft een lijst met de gezondheidsklachten van EHS en een schatting van hoeveel mensen hier reeds last van hebben. Hij beschrijft de zoektocht doorheen de medische wereld van mensen met EHS en de diagnose die ze meestal krijgen, namelijk dat de klachten van EHS psychosomatisch zijn en de ziekte dus ‘tussen de oren’ zit.
Twee getuigen, Cassandra en Dieter, vertellen hun verhaal, hun symptomen en hun zoektocht naar een plaats waar ze nog kunnen verblijven. In het gesprek met Dieter wordt ook een mogelijke link tussen EHS en spasmofilie, burn-out en CVS aangehaald. Er wordt niet beweerd dat die er is, maar wél dat EHS en andere aandoeningen die er mogelijk mee in verband staan verder zouden moeten onderzocht worden. De frustratie over het gebrek aan erkenning van EHS en het totaal ontbreken van enige ambitie om het stralingsprobleem grondig aan te pakken is bijzonder groot.
Hopelijk draagt dit artikel een klein beetje bij aan de bewustwording voor EHS bij de bredere bevolking en onze overheden. Alle beetjes helpen. Deze Primo magazine is nog tot volgende week dinsdag te koop in de dagbladhandel voor 1,35 euro.