Artikels

Wetenschappelijke consensus over EHS

27 oktober 2022 | Artikels

De laatste 2 jaar verschenen meerdere wetenschappelijke artikels die het optreden van elektrohypersensitiviteit (EHS) als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) bevestigen. Toch blijven politiek, media en industrie de … Lees verder

Derde beroep tegen verplichte digitale meter

20 januari 2022 | Artikels

Iedereen heeft het recht zich te beschermen tegen elektromagnetische straling en een bekabelde digitale meter te vragen. Zo besliste Het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021. Maar in de praktijk moet je … Lees verder

Groeiend begrip voor EHS bij politieke fracties

29 mei 2021 | Artikels

Vrijdag 21 mei werd het voorstel van resolutie tot erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS)  in de plenaire vergadering van de Senaat weggestemd (45% voor, 55% tegen). Hoe ontgoochelend ook, toch toont … Lees verder

Grondwettelijk Hof erkent recht op een bekabelde digitale meter

17 januari 2021 | Artikels

Volop in het nieuws dit weekend was dat het Grondwettelijk Hof op 14 januari besliste om de tijdelijke instandhouding van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen te vernietigen. Wat … Lees verder

Corona en 5G: geen complot, wel dreigt een levenslange lockdown voor elektrohypersensitieven

21 april 2020 | Artikels

VEHS Vlaanderen betreurt dat Proximus midden in de corona-crisis besloot om zonder enige inspraakmogelijkheid een light-5G netwerk uit te rollen in België.  We zijn het evenmin eens met de geplande … Lees verder