Boek: Steeds minder mij – Op de vlucht voor neuro-uitval, chronische ziektes en digitale dementie

6 februari 2022 | Boeken

Margot Verhoeven beschrijft op een meeslepende manier hoe ze er achter komt dat haar ‘invaliderende’ gezondheidsklachten worden veroorzaakt door EHS. En ervaart hoe moeilijk het is om steun te vinden in de reguliere gezondheidszorg terwijl haar leven compleet overhoop gaat.

Uiteindelijk lijkt ze alles te verliezen maar vindt gelukkig toch inspiratie om haar ervaringen in dit boek weer te geven. Voor haar kinderen, zichzelf, onze maatschappij en voor ons. Het boek is te bestellen via:

https://www.zorgboeken.nl/shop/zorg-en-welzijn/steeds-minder-mij/

We zien in ons land een flinke toename van draadloze verbindingen, zendmasten en digitale apparatuur. Mensen die gevoelig voor straling zijn, kunnen gezondheidsklachten ontwikkelen door elektromagnetische trillingsgolven van elektrische apparatuur, gebruiksvoorwerpen en zendmasten. Dit wordt Elektrohypersensitiviteit (EHS) of stralingsgevoeligheid genoemd. In dit boek vertelt Margot Verhoeven over haar zoektocht, de impact en het leven met EHS.

Op haar zeventiende kreeg Margot een eerste episode waarbij ze niet meer helder kon praten en denken. De medische wetenschap had hier geen verklaring voor. In de jaren die hier op volgden, kreeg ze steeds heftigere episodes waarbij ook haar zicht, spierfunctie, evenwicht, bloeddruk en lichaamstemperatuur verstoord raakten. Daarnaast kreeg ze andere gezondheidsklachten zoals benauwdheid, hartklachten, groei van (goedaardige) tumoren, endometriose, depressie, … Meer tests en onderzoeken volgden, maar een concreet ziektebeeld werd niet gevonden.

Margot ontdekte dat ze klachtenvrij was als ze enige tijd doorbracht in de natuur. Waarom? Die vraag bleef heel lang onbeantwoord. Totdat ze uiteindelijk de stoorzender vond in haar zoektocht om hulp en bijna alles kwijtraakte wat haar dierbaar is…