Minister Peeters belooft bekabelde digitale meter voor elektriciteit en gas

2 april 2019 | Acties

Op woensdag 3 april 2019 stemt het Vlaams Parlement over het ontwerpdecreet van de digitale meter.

Vanuit de Vereniging ElektroHyperSensitiviteit (VEHS) Vlaanderen hebben we de laatste 2 jaar meermaals gevraagd om de digitale meter niet te verplichten (opt-out) omdat we ziek worden van de elektromagnetische straling bij het draadloos (via 4G) doorsturen van de gegevens. Op basis van het ontwerpdecreet wordt de digitale meter voor elektriciteit en gas immers verplicht, met mogelijke afsluiting van stroom/gas voor wie weigert!

Op 17 oktober 2018 hebben we in een hoorzitting in de Commissie voor Leefmilieu en Energie onze vraag toegelicht.

Eindelijk hebben we nu een doorbraak! Minister Lydia Peeters heeft eind maart in de pers beloofd om vanaf 2023 een bekabelde meter te voorzien. Het is niet opgenomen in de amendementen van het ontwerpdecreet dat morgen gestemd wordt, doch in een regeringsbesluit. Gisteren, op 1 april, kregen we het ontwerp van dit besluit te zien. Hierin is voorzien dat elke netgebruiker vanaf 1 januari 2023 het recht heeft te kiezen voor de plaatsing van een digitale meter die communiceert met de distributienetbeheerder via bekabeling.

In de toelichtende nota wordt vermeld dat deze mogelijkheid is opgenomen om tegemoet te komen aan de herhaalde vragen vanwege verschillende partijen die bezorgd zijn over het beperken van straling en voor personen die lijden aan elektrohypersensitiviteit. Het kan ook een oplossing bieden als er slechte of geen draadloze communicatiemogelijkheid is, bijvoorbeeld in een té diepe kelder. Iedereen zal er dus mogen naar vragen. De meerkost t.o.v. de standaardmeter zal wel door de verbruiker moeten betaald worden.

We hebben wel nog enkele vragen voor de minister, zoals wat zal gebeuren in de periode tot 2023. We begrijpen uiteraard dat die meter er nu nog niet is, doch we hopen dat de verplichting tot het aanvaarden van een digitale elektriciteits- en gasmeter (op straffe van afsluiting) ook tot in 2023 wordt uitgesteld.