Beroep tegen draadloze digitale watermeter

9 januari 2023 | Artikels

Binnenkort krijgen alle Vlamingen verplicht een nieuwe digitale ‘slimme’ watermeter. Deze meter communiceert draadloos met het waterbedrijf. Alweer worden de gezondheidseffecten van gepulste elektromagnetische microgolfstraling genegeerd.

In het verleden gingen enkele leden van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling reeds in beroep tegen de verplichte draadloze elektriciteits- en gasmeter. Voor de elektriciteits- en gasmeter werd een bekabelde versie voorzien, alhoewel deze er 3,5 jaar na de start van de uitrol nog steeds niet is.

Voor de recent verplichte digitale watermeter wordt er geen bekabeld alternatief nodig geacht met als argument dat de straling verwaarloosbaar is. Bij één type meter dat nu door de watermaatschappijen wordt geplaatst is deze inderdaad beperkt. Bij een ander type meter werden er piekwaarden vastgesteld tot meer dan 6 V/m om de 16 seconden ofwel 5400 pulsen per dag. Dit is veel te veel voor een persoon die lijdt aan elektrohypersensitiviteit (EHS). En een abonnee heeft geen zeggenschap over het type meter dat bij hem/haar wordt geplaatst.

Daarom werd er een 4e beroep ingediend, tegen de verplichte draadloze digitale watermeter.

Hieronder meer uitleg.

Bekabelde digitale watermeter komt er niet

Een aantal watermaatschappijen zijn al een tijd met de uitrol van de digitale watermeter bezig maar sinds eind september 2022 werd het aanvaarden van deze watermeter ook verplicht via een wijziging van  het decreet Integraal Waterbeleid.

De digitale watermeters maken gebruik van draadloze technologieën gebaseerd op gepulste microgolfstraling. Zo maken de digitale meters van het waterbedrijf Water-link gebruik van het Sigfox-netwerk. En de digitale meters van de waterbedrijven De Watergroep, Pidpa en Farys zullen gebruikmaken van Wireless M-bus of een gelijkaardige draadloze technologie om verbinding te maken met de digitale elektriciteitsmeter, van energienetbeheerder Fluvius, die communiceert via een 4G-netwerk.

In veel gevallen zal men vanaf nu de digitale elektriciteits-, gas- en watermeter gelijktijdig  komen vervangen.

Een bekabelde versie van de digitale watermeter komt er niet. Het argument is dat deze oplossing voor de watermeter niet beschikbaar is omwille van de dichtheidseisen en dat de bijkomende straling verwaarloosbaar is en veel lager dan bij de elektriciteitsmeter. Er wordt verwezen naar een rapport van een expert. Maar in dat rapport ontbreken essentiële gegevens. En bovendien er zijn meerdere types meters. Sommige zenden geen straling uit, bij andere werden er door Beperk de Straling piekwaarden vastgesteld tot meer dan 6 V/m om de 16 seconden ofwel 5400 pulsen per dag gemeten (zie: https://www.youtube.com/watch?v=EFyLspIJbLA ).

Bovendien wordt opnieuw geen rekening gehouden met het cumulatief effect van meerdere meters of van de digitale watermeters samen met de andere draadloze toestellen in huis.

Enkele leden van VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling hebben op 23 december 2022 dan ook een verzoek tot vernietiging ingediend van de betreffende artikels 3 en 4 van het decreet van 15 juli 2022 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 september 2022) die de meter verplichten.

Wat kan jij doen?

Wanneer je een brief krijgt dat de digitale watermeter zal geplaatst worden, kan je deze weigeren omwille van gezondheidsredenen.

Je kan verwijzen naar de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021 n.a.v. het beroep tegen de verplichte draadloze digitale meter voor elektriciteit en gas. Daarin erkende het Hof het recht voor iedereen om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling.

Modelbrieven vind je hier (je kunt deze brieven eventueel personaliseren):
– Weigerbrief voor zowel de slimme elektriciteits-, gas- als watermeter.
– Weigerbrief voor de slimme watermeter

Om deze nieuwe en de nog lopende procedures te kunnen financieren, hebben we nog extra centen nodig. Een bijdrage leveren kan nog steeds op rekening met IBAN: BE46 9733 6272 2036 en op naam van: Rechtszaken Beperk de Straling

Zie ook de website van Beperk de Straling: http://www.beperkdestraling.org/1333 -oproep-tot-crowdfunding