Nieuwe studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?

19 december 2022 | Artikels

Op haar website publiceerde EOS op 14 december een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen eerder in de Franstalige pers. Het gaat opnieuw om een provocatiestudie, die net ontworpen is om geen effecten te vinden. We vroegen EOS om onderstaande reactie mee te publiceren.

(Onderstaande tekst is een vertaalde, licht aangepaste en ingekorte versie van het persbericht uitgestuurd op 29/11/2022 door verschillende Franstalige verenigingen die opkomen voor de rechten van mensen met elektrohypersensitiviteit en zich inzetten tegen elektrosmog.)

Wij, verenigingen die actief zijn rond de gezondheidsvraagstukken in verband met blootstelling aan elektromagnetische straling, plaatsen vraagtekens bij de door Sciensano-ISSeP uitgevoerde studie over elektrohypersensitiviteit: de keuze voor een provocatiestudie, het ontbreken van metingen van biologische markers, het ontbreken van een wetenschappelijke publicatie voorafgaand aan de mededeling aan de pers, het geringe aantal deelnemers dat statistisch geldige conclusies uitsluit, het gebrek aan medische deskundigheid van de onderzoekers op dit gebied, enz.

De volledige reactie en de bijlagen kunt u raadplegen via:

Reactie op Sciensano studie elektrohypersensitiviteit 18122022

Bijlage 1 Getuigenissen van deelnemers studie Ledent 18122022

Bijlage 2 Overzicht studies naar biomarkers voor EHS 18122022