Artikels

Nieuwe studie elektrohypersensitiviteit: ontworpen om geen effecten te vinden?

19 december 2022 | Artikels

Op haar website publiceerde EOS op 14 december een artikel met als titel: ‘Kan je gevoelig zijn voor wifi- en gsm-straling? Onderzoekers vinden opnieuw geen enkel bewijs’. Gelijkaardige artikels verschenen … Lees verder

Wetenschappelijke consensus over EHS

27 oktober 2022 | Artikels

De laatste 2 jaar verschenen meerdere wetenschappelijke artikels die het optreden van elektrohypersensitiviteit (EHS) als gevolg van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) bevestigen. Toch blijven politiek, media en industrie de … Lees verder

Derde beroep tegen verplichte digitale meter

20 januari 2022 | Artikels

Iedereen heeft het recht zich te beschermen tegen elektromagnetische straling en een bekabelde digitale meter te vragen. Zo besliste Het Grondwettelijk Hof op 14.1.2021. Maar in de praktijk moet je … Lees verder

Groeiend begrip voor EHS bij politieke fracties

29 mei 2021 | Artikels

Vrijdag 21 mei werd het voorstel van resolutie tot erkenning van elektrohypersensitiviteit (EHS)  in de plenaire vergadering van de Senaat weggestemd (45% voor, 55% tegen). Hoe ontgoochelend ook, toch toont … Lees verder

Grondwettelijk Hof erkent recht op een bekabelde digitale meter

17 januari 2021 | Artikels

Volop in het nieuws dit weekend was dat het Grondwettelijk Hof op 14 januari besliste om de tijdelijke instandhouding van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen te vernietigen. Wat … Lees verder