Eerste internationale samenkomst van elektrohypersensitieve personen

24 juni 2022 | Acties

Elektrohypersensitieve personen willen meer inclusie, meer begrip voor de handicap die hun aandoening inhoudt, en wensen dat er zones worden gecreëerd die vrij zijn van elektromagnetische stralingsblootstelling (zogenaamde ‘witte zones’). De boodschap op het spandoek verwijst naar de documentaire over dit onderwerp, “Cherche zone blanche désespérément”  geregisseerd door Marc Khanne in 2013.

Persbericht 18/06/2022

Eerste internationale samenkomst van elektrohypersensitieve personen aan de Frans-Belgische grens

In het kader van de bewustmakingsacties naar aanleiding van de Werelddag voor Elektrohypersensitiviteit op 16 juni, zijn op zaterdag 18 juni een honderdtal elektrogevoelige personen bijeengekomen in een natuurlijke stralingsarme zone (‘zone blanche’), gelegen aan de Frans-Belgische grens. Er waren deelnemers uit België, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, Italië…

Ondanks het feit dat de symptomen sinds 2006 worden beschreven in een door de Wereldgezondheidsorganisatie gepubliceerde definitie van “elektrohypersensitiviteit”, heeft deze groeiende groep mensen nog steeds moeite om begrip en gehoor te vinden in de politieke en medische wereld. Ondanks gerechtelijke uitspraken in verschillende Europese landen waarbij het probleem wordt erkend in individuele gevallen, vinden veel mensen het nog steeds moeilijk om hun rechten gerespecteerd te zien in de gezondheidszorg en bij sociale voorzieningen, ook al gaat het om ongeveer 5% van de bevolking.

Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de boodschap op punt te stellen die onze gemeenschap aan het grote publiek wil overbrengen, om kennis te delen en was tevens de gelegenheid voor de avant-première van de eerste aflevering van een documentaireserie getiteld “Mijn Leven in Vliegtuigmodus” (“Ma vie en Mode Avion”). De eerste aflevering is te vinden op https://nl.mavieenmodeavion.com/ en op youtube.

De bijeenkomst werd gehouden op een paar honderd meter van een recent afgewerkt huis dat 100% is afgeschermd van elektromagnetische straling, een primeur in België (meer info op www.lieu-vie-ehs.be).

Citaten :

“Elektrohypersensitiviteit is een opkomende ziekte die één op de twintig mensen treft. Het begint met een of meer vrij algemene symptomen: migraine na een dag werken op de wifi, concentratie- en geheugenproblemen, slapeloosheid, oorsuizen, onregelmatige hartslag, enz. Ik nodig degenen die zich bezorgd voelen uit om zich af te schermen van elektromagnetische straling om te zien of hun toestand verbetert” – David Steinmetz, co-regisseur van Mijn Leven in Vliegtuigmodus/Ma Vie en Mode Avion.

“Als je buurman onder je balkon rookt en je hebt last van de rook, is het dan niet logisch om hem, met goede reden, te vragen om verder weg te roken? Op dezelfde manier worden wij elektrogevoeligen gestoord door de wifi, smartphones, zendantennes en andere draadloze technologieën die ons omringen. Ze verstoren onze slaap en beschadigen onze gezondheid. We leven in een dichte, permanente en alomtegenwoordige elektromagnetische smog; geef ons een plaats waar we op adem kunnen komen.”  – zegt Guy Lerat, mede-organisator van de bijeenkomst.

“Ik heb ontdekt dat ik elektrogevoelig ben en kan al een week niet werken vanwege de wifi. Ik ben op zoek naar een arts, in België indien mogelijk, die geïnteresseerd is in dit probleem en die mijn vragen kan beantwoorden. Tot nu toe heb ik er nog geen gevonden.” – getuigenis van een EHS persoon ontvangen door AREHS, de Franstalige vereniging voor de erkenning van elektrohypersensitiviteit.

“Ik ben EHS geworden in mei 2020, tijdens de lockdown. Door de videoconferenties via wifi verslechterde mijn toestand zeer snel en in januari 2021 moest ik mijn flat in Brussel ontvluchten. Vandaag is mijn leven volledig veranderd! Geen restaurants, bioscopen en uitstapjes meer… Ik probeer mijn leven zo goed en zo kwaad als het gaat opnieuw op te bouwen.” – Kristien Pottie, co-regisseur van Mijn Leven in Vliegtuigmodus/Ma Vie en Mode Avion.

“Ik heb al heel lang geheugenproblemen, hoofdpijn, hartritmestoornissen. Mijn dokter zei dat er niets mis was met mij… Ik heb zelf moeten ontdekken waar ik aan leed, en zelfs vandaag de dag is het moeilijk om mensen dat te laten begrijpen. De doorsnee persoon weet er niets van. Iedereen denkt dat elektromagnetische straling geen effect heeft op de gezondheid. We moeten het hen vertellen! – Valériane, co-regisseur van Mijn Leven in Vliegtuigmodus/Ma Vie en Mode Avion.

“Er zijn 3 miljoen EHS-ers in Frankrijk en bijna 22 miljoen in Europa, als we uitgaan van de schattingen die in 2018 zijn gegeven door de ANSES (Nationale Autoriteit voor Voedsel-, Milieu- en Arbeidsveiligheid). De Association Zones Blanches (AZB) streeft ernaar oases te ontwikkelen die een omgeving bieden waar de meest extreme EHS op adem kunnen komen. Dit kunnen gebouwen zijn, lichte woningen, geïsoleerde plaatsen, beschut tegen de straling. We moeten een Europese federatie van elektrohypersensitieve verenigingen oprichten. Door de krachten te bundelen zullen EHS’s erkenning kunnen krijgen en de middelen om over beschermde gebieden te beschikken.” – Michèle Rivasi, lid van het Europees Parlement en voorzitter van AZB

Perscontact : David Steinmetz, +32 2 543 44 33, mavieenmodeavion@protonmail.com  

Organiserende verenigingen :

–       Ma Vie en Mode Avion – webserie over elektrohypersensitiviteit

–      Un lieu de vie pour les EHS – opvang van en steun aan elektrohypersensitieve personen

Verenigingen die de bijeenkomst steunen :

–          AREHS – Association pour la Reconnaissance de l’ElectroHyperSensibilité

–          VEHS – Vereniging ElectroHyperSensitiviteit Vlaanderen

–          Coeurs d’EHS

–          Robin des toits

–          PRIARTEM – Electrosensibles de France

–          Beperk de Straling

–          StralingsArm Vlaanderen

–          Teslabel

De bovenstaande foto van het event is vrij te gebruiken. Het volledige persbericht kan eveneens worden gedownload op:

https://drive.google.com/drive/folders/1cn6wqfuv2TTF0a1ySlVwsJtDxnByNVH0?usp=sharing