Zwicht niet voor de digitale meter

1 januari 2024 | Artikels

Op 20 oktober 2023 berichtten enkele kranten dat voor het eerst een hardnekkige weigeraar van een digitale meter gedagvaard is en dus voor de rechtbank zal moeten verschijnen. Ook ontvingen al duizenden mensen aangetekende brieven van Fluvius. Het betreft een herinnering om een afspraak te maken omdat Fluvius bij eerdere contacten geen toegang tot de woning zou hebben gekregen. De brief bevat ook een waarschuwing dat de meter wettelijk verplicht is. Sindsdien kregen we veel vragen van personen die lijden aan EHS, met grote angst dat hen een rechtszaak wacht. Zo een vaart zal het wellicht niet lopen, maar we geven u de recentste info mee, zodat u geïnformeerd kan beslissen.

De digitale meters voor elektriciteit, gas en water die momenteel in Vlaanderen uitgerold worden, sturen hun gegevens draadloos door naar de netbeheerder. Fluvius zegt steeds dat deze meters  verplicht te aanvaarden zijn door de abonnee, omdat dat moet van Europa.  Een digitale meter weigeren kan niet in Vlaanderen, dat klopt, maar dat heeft niet Europa maar wel Vlaanderen beslist.

Beperk de Straling en VEHS Vlaanderen hebben steeds gepleit tegen een verplichting en voor een stralingsvrij alternatief. In het Energiebesluit was voorzien dat iedereen vanaf 1 januari 2023 voor een bekabelde meter zonder stralingsblootstelling kon kiezen. Daarom vond het Grondwettelijk Hof dat de verplichting mocht blijven. Maar de ‘oplossing’ van Fluvius voor de elektriciteitsmeter bleek een ‘bekabelde digitale meter met externe antenne’ te zijn, waarbij de communicatie met de distributienetbeheerder draadloos via de antenne gebeurt. Deze meter voldoet niet aan het besluit. De ‘bekabelde’ gasmeter is er vanaf 1 januari 2024. Dit is eveneens een ‘bekabelde digitale meter met externe antenne’. Geen oplossing zonder straling dus en ook nog eens onredelijk duur. Lees hierover meer in ons artikel van 10 januari 2023.

Voor de verplichte draadloze digitale watermeter wordt er geen bekabeld alternatief nodig geacht met als argument dat de straling verwaarloosbaar zou zijn. Wat niet correct is, toch niet voor elk type dat op de markt is (zie ons artikel van 9 januari 2023). En omdat er geen bekabelde meter zou bestaan. Wat ook niet correct is, er zijn wel degelijk bekabelde watermeters op de markt. Of hoe de burger telkens weer bij de neus genomen wordt. En evenzeer het Grondwettelijk Hof.

Want op basis van deze onwaarheden besliste het Grondwettelijk Hof op 21 september 2023 dat de verplichting voor de digitale watermeter mocht behouden blijven zonder bekabeld alternatief. Wel stelde het Hof dat van zodra bekabelde meters beschikbaar zijn, de Vlaamse Regering er toe gehouden is het recht te voorzien om te kiezen voor een digitale meter met bekabeling. Gezien er wel degelijk bekabelde meters op de markt beschikbaar zijn, hebben we dan ook aan de minister gevraagd om deze te voorzien in de wetgeving.

Wat nu doen?

Iedereen heeft het recht om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling. Gezien er nog steeds geen digitale meter voor elektriciteit of gas zonder stralingsblootstelling is, blijft het mogelijk om naar een bekabeld alternatief (via ethernet dus) te vragen. Of naar een elektronische meter zonder communicatiemiddel, die voorzien was als tijdelijke oplossing in afwachting van de bekabelde meter. Voor de digitale watermeter kan u vragen te wachten met de plaatsing tot er ook voor die meter een bekabeld alternatief in de wetgeving is voorzien en deze beschikbaar is.

We maakten een aangepaste modelbrief, te vinden via deze link: Modelbrief digitale meters

Het is aan te bevelen om deze modelbrief te personaliseren. Maak duidelijk dat je geen draadloze digitale meter wenst omwille van gezondheidsredenen en dat het niet gaat om het financieel voordeel van de terugdraaiende teller.

Vooraleer  eigenaars van zonnepanelen uitstel kregen, werd hen aangeraden om te zeggen dat ze elektrohypersensitief (EHS) zijn om hun voordeel van de terugdraaiende teller te behouden. We appreciëren dergelijke praktijken uiteraard helemaal niet. Misschien zijn deze eigenaars van zonnepanelen er zich niet van bewust, maar het heeft tot gevolg dat personen die werkelijk lijden aan EHS onder druk worden gezet omdat ze niet worden geloofd.

Steun ons

VEHS Vlaanderen en Beperk de Straling hebben gedurende de laatste 6-7 jaar ettelijke brieven gestuurd naar Fluvius, de watermaatschappijen, de ministers, de VREG, het parlement, …. Deze acties hadden als resultaat dat er een bekabelde meter is voorzien in de wetgeving. De rechtszaken aangespannen door enkele burgers hadden als resultaat dat het Grondwettelijk Hof voor iedereen het recht om zich te beschermen tegen elektromagnetische straling bevestigde, wat nu nodig blijkt. Geef niet op en gebruik dat recht.

Er zijn al vele maanden vrijwilligerswerk ingestoken. Om de rechtszaken te kunnen financieren, hebben we nog extra centen nodig. Een bijdrage leveren kan op rekening met IBAN: BE46 9733 6272 2036 en op naam van: Rechtszaken Beperk de Straling.

Alvast dank!